kurs-tanulas

Schutz a csoporton belüli egyetértést, összeférhetőséget (kompatibilitás) tartja fontosnak. A jó emocionális légkör (szociális klíma) az elfogadott célok és a jó ve­zető szükséges feltételei a csoport működésének.

budapest német oktatás nyelvoktatás tanár

A pedagógusnak a tanulói kis csoportok összeállítása érdekében ismernie kell az osztály szociális struktúráját. Ehhez szociometriai vizsgálatok segíthetik hozzá. (Részletesebben lásd ezt is Búzás L., 1974.) Különösen az ún. peremgyerekek és a vezetők helyzete, illetve szerepe vet fel pedagógiai-pszichológiai problémákat. A peremgyerekek magányosságának feloldásában segíthet a jól irányított cso­portoktatás. A csoportvezető tanuló vezetői magatartása is sokféle lehet, s rá­szorul a pedagógus ellenőrzésére és befolyásolására.

A csoportoktatásnál — mivel információfeldolgozásról van szó — igen fon­tos a kommunikáció módja. A szociálpszichológia a kis csoportokban lehetséges kommunikációs alakzatokat sémákkal ábrázolja. (Abercrombie, 1972.)

A „kerék” és „Y” séma szerinti kommunikáció jobb működést biztosít a cso­portnak, mint a kör vagy a lánc. Vagyis kell lenni a csoportban egy központi személynek, akivel mindenki közvetlenül kommunikál, s így ő mindenről tud.

bécs német nyelvoktatás

Más jellegű az a kommunikációs séma, amit Búzás László ad. (Lásd 26. ábra.) Itt mindenki mindenkivel kommunikál. Csoporttanulásnál ez jó is. Itt viszont a vezető központi szerepe tűnik el. Az ideális séma talán ez lehetne (27. ábra).

flash magántanár

Az individualizálónek és a csoportoktatásnak kétségtelen előnyei mellett vannak hátrányai is a frontális osztálymunkával szemben. Ez elsősorban a pedagógus közvetlen irányításának hiányával függ össze. A tanár szakértő, céltudatos veze­tése biztosítja elsősorban az oktatásban az ésszerű és gazdaságos haladást.

Közismert dolog, hogy az autodidaxis, azaz az egyéni, tanári és iskolai segítés nélkül folyó önképzés minden értéke mellett is sokszor hézagos, rendszertelen. A tanári vezetés és irányítás legfőbb értéke az, hogy szakszerű vezetéssel megrö­vidíti, racionalizálja a tanulók számára a megismerési folyamatot, és biztosítja az ismeretszerzés rendszerességét, megfelelő tudományos színvonalát. Mindez az egyéni tanulásban vagy ha a tanulók kis csoportokban, egyedül dolgoznak, ke­vésbé van biztosítva.

magántanár flash

Maed (1931) a gyermekek rajzait, játékait tanulmányozva tapasztalta, hogy modell, irányítás és kritika, azaz nevelői irányítás nélkül a gyermekek semmi lé­nyegeset nem fejlődtek. Az ún. reformpedagógia, amely egyébként a csoportoktatás kezdeményezője volt, elsősorban a tanulók spontán aktivitását hangsú­lyozta, és a tudatos pedagógiai vezetést nem értékelte kellő módon (Búzás, 1962). Ettől az egyoldalú szemlélettől és ennek gyakorlati megnyilvánulásaitól kell a helyes csoportmunkát megtisztítani.

A csoportoktatás legtöbb problémája ugyanis éppen a tanári vezetés nem elég intenzív voltából fakadhat. A csoportban például nincs mindig biztosítva a tanu­lás megfelelő színvonala. Ez a közös beszámolóknál is érezteti a hatását. Az osztály a csoportok beszámolóiból nem mindig kap olyan teljes és színvonalas ismeret­rendszert, mint a tanári vezetéssel folyó frontális osztálymunkában.

TARTALÉK

A csoportmunka egyik formáját, az ún. laboratóriumi brigádmunkát a Szovjet­unióban is kipróbálták a 20-as években. Kiderült azonban, éppen a tanári veze­tés háttérbe szorítása miatt, hogy nem bizonyult elég eredményesnek ez a módszer. A brigádban éppen a közös felelősség miatt sokszor nem érvényesült az egyéni felelősség. Ugyanakkor a brigádmunka színvonala sem mutatkozott kielégítő­nek (Nagy S., 1960 a).

Mindezek ellenére kétségtelenül vannak az egyéni és a csoportokotatásnak nagy előnyei. A korszerű oktatásnak ezekre is kell építenie. A probléma válto­zatlanul az, mint már előzőleg felvetettük: mi legyen az egyéni, a csoport- és az osztályoktatás aránya, viszonya, és mi legyen a különböző oktatási formákban a pedagógus szerepe. Öt alapvető pedagógiai igazság egymáshoz való viszonyát kell tisztázni:

1. Mivel a fejlődés „önmozgásos” jellegű, az oktatásban biztosítani kell a ta­nulók „saját” aktivitását, az önálló feladatmegoldásokat, sokkal inkább, mint a ha­gyományos osztályoktatásban.

kurs tanulás

2. A tanár szakszerű és céltudatos vezetése szükséges a színvonalas, rendszeres és gazdaságos tanuláshoz.

3. A közösségi (csoport- és osztály-) tanulásnak kétségtelen előnyei vannak az egyéni tanulással szemben.

4. A csoportoktatásnak vannak bizonyos előnyei, de az osztályoktatásnak is.

5. A tanulók egyéni képességei különbözők: eltérések vannak a tanulás tempójá­ban, módszerében stb. Ezt a csoport- és az osztályoktatásban is figyelembe kell venni.

A felsorolt tételek „konkrét” egyeztetése nem könnyű feladat. Ma már igen sokan vallják azt, hogy a maga helyén mindegyik elvnek helyet kell biztosítani. Meg kell tartani az osztálykeretet és a tanár vezető szerepét, de be kell iktatni az osz­tálymunkába a csoportmunkát, a differenciált (képesség szerinti) oktatást és az egyéni (programozott) tanulást is. E különféle oktatási formák összekapcsolásá­ra már konkrét javaslatok is születtek. H. Fischer (1961) például az alábbi táblá­zatban (lásd 10. táblázat) foglalja össze ezen oktatási formák kapcsolatát.

Wie arbeitet man mit diesem Grundwortschatz?

budapest ungarischkurs

Eine angemessene Lerntechnik ist die Voraussetzung für den Lernerfolg. Wir möchten Ihnen dazu einige Anregungen geben:

1.  Nutzen Sie den Vorteil der Gliederung nach Sachgebieten! Arbei­ten Sie nicht Seiten, sondern Sachgebiete durch (z. B. 1.2.6.2 „Geschäfte, Einkauf”)! Zwischen den Wörtern eines Sachgebiets bestehen Assoziationen. Die Sachgebiete spiegeln inhaltliche Zusammenhänge wider. Auch die Sachgebietsbezeichnungen sind bereits Merkhilfen. Es ist experimentell erwiesen, dass die Behaltensleistung dadurch erhöht wird.

deutsch wien sprachkurs

2.  Sie können sich in jedem Sachgebiet zuerst die Wörter der Wichtigkeitsstufe 1-2000 aneignen. Zu einem späteren Zeitpunkt nehmen Sie dann die der Wichtigkeitsstufe 2001-4000 durch.

3.  Arbeiten sie einzelne Sachgebiete durch. Vielleicht zuerst die Ihnen „sympathischen”, dann die anderen. Vergessen Sie aber nicht, sich nach und nach alle Sachgebiete anzueignen.

russisch wien sprachkurs

4.  Systematisieren Sie den Ablauf des Lernvorgangs! Lernen Sie portionsweise!

Lesen Sie ein Kästchen (fett gedrucktes Stichwort und Anwendungsbeispiel) und prägen Sie sich die Wortgleichung ein. Gehen Sie acht bis zehn Kästchen in dieser Art durch und decken Sie dann von diesem „Block” die linke Spalte ab. Sprechen Sie sich nun das verdeckte Stichwort laut vor – wenn Sie wollen, auch das Anwendungsbeispiel. Kontrollieren Sie sich durch Aufdecken der linken Spalte. Arbeiten Sie so den „Block” durch. Nicht beherrschte Wörter werden am Rand gekennzeichnet – vielleicht durch ein Kreuzchen -und nochmals gesondert gelernt. Abschließend nochmalige Kontrolle (Sprechen und Schreiben) des ganzen „Blocks”.

ungarischkurs wien

5.  Lernvarianten: Rechte (statt linke) Spalte abdecken und analog wie unter 4. beschrieben arbeiten. Nur Anwendungsbeispiele lernen, um vom Zusammenhang her die Bedeutung eines Wortes im Ge­dächtnis zu fixieren oder den Grundwortschatz „umzuwälzen”.

6.  Sie können auch über ein einzelnes Wort, das Sie im alphabetischen Register nachschlagen, zum Sachgebiet kommen und so in einem sinnvollen Zusammenhang lernen.

7.  Lernen Sie täglich (mit Pausen!) ein bestimmtes Pensum. In einigen Wochen beherrschen Sie dann einen systematisch aufgebauten Grundwortschatz – den Wortschatz, auf den es ankommt. Vergessen Sie nicht, diesen in gewissen zeitlichen Abständen zu wiederholen und zu überprüfen.

8. „Langenscheidts Grundwortschatz Russisch” ist lehrbuchunabhängig. Trotzdem eignet er sich auch zur Aktivierung, Wiederholung und Systematisierung des Wortschatzes im Unterricht, z. B. zur Bereitstellung des entsprechenden Wortschatzes vor kommunikativen Übungen oder der Durchnahme bestimmter Texte; zur Wortfeldarbeit nach der Durcharbeitung eines bestimmten Textes, der wesentliche Teile dieses Wortfeldes enthielt; zur Erschließung und zum Aufbau eines Sachgebiets vom Einzelwort aus (über das Register).

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s